pixel vdb

DE NATIONALE TAPTOE
Wat is dat eigenlijk?

Muzikale presentatie

De Nationale Taptoe heeft in de eerste plaats tot doel om de Nederlandse militaire orkesten en de onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) in een gezamenlijke presentatie aan een breder publiek te tonen (zie ook de geschiedenis). Daarnaast neemt ieder jaar het Nederlands Politieorkest deel aan het programma als vertegenwoordiger van de Nationale Politie.

Het gaat daarbij niet alleen om muzikale presentatie in al haar veelzijdigheid. Vaak ook doet de muziek dienst als omlijsting bij het uitbeelden van een historische scène of bij het stilstaan bij de moderne (vredes-)taken waartoe Defensie en Politie in de huidige tijd geroepen wordt. Regelmatig maken ook deze items onderdeel uit van het programma.

(De tekst loopt door onder de foto)

De Nederlandse militaire orkesten die in beginsel steeds aan de Nationale Taptoe deelnemen zijn de volgende:

Met name wordt steeds nagegaan of er aanleiding is om het programma van de Nationale Taptoe mede vorm te geven in het kader van een belangrijke gebeurtenis uit de Nederlandse (militaire-)geschiedenis. Dit plaatsen in een historisch perspectief is een belangrijke doelstelling. De Nationale Taptoe beoogt daarmee bij te dragen aan behoud van traditie en bevordering van historisch besef in het algemeen en educatie van de jeugd in het bijzonder.

(De tekst loopt door onder de foto)

Marinierskapel der Koninklijke Marine Nationale Taptoe (The Netherlands Military Tattoo) 2018

Daarnaast kunnen ook actuele gebeurtenissen op het gebied van mondiale vrede en veiligheid hun neerslag in het programma vinden.

Met grote regelmaat nemen één of meer buitenlandse militaire orkesten deel aan de Nationale Taptoe. Ook burgerorkesten zijn regelmatig te gast bij de Nationale Taptoe. Daarbij wordt vaak gestreefd naar een massaal en indrukwekkend gezamenlijk optreden. Bovendien is er naast de muziek in het programma ook ruimte voor ludieke, creatieve of andere bijzondere onderdelen zoals dansgroepen, folklore, gymnastiek, acrobatiek, vendelzwaaiers etc. Waar dat in het programma past, kan ook militair materieel aan de show deelnemen (bijv. jeeps, motoren, paarden).Door dit samenspel van militaire- en burgerdeelname van verschillende aard heeft de Nationale Taptoe zich, met behoud van haar militaire karakter, ontwikkeld tot een zeer veelzijdige show, waarin traditie, actualiteit, ontspanning en bezinning elkaar afwisselen, zowel in de muziek als in de vormgeving van de diverse programma-onderdelen. De fenomenale belichting garandeert dat de toeschouwer een show beleeft die hem van de eerste tot de laatste minuut boeit.

Ieder jaar wordt door de Stichting Nationale Taptoe een speciale Veteranenvoorstelling gehouden. Daaraan voorafgaand wordt met steun van het Nederlands Veteraneninstituut een ontvangst voor Veteranen en dienstslachtoffers van Defensie en de Nationale Politie georganiseerd. Een massaal weerzien en gezellig samenzijn met een gezamenlijke maaltijd!
De Veteranenvoorstelling is tevens de openingsvoorstelling van de Nationale Taptoe, die bijgewoond wordt door genodigden van Defensie, de Gemeente Rotterdam, de Nationale Politie en de Stichting Nationale Taptoe.

De Nationale Taptoe wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Taptoe krachtens samenwerkingsovereenkomsten met het Ministerie van Defensie, de Nationale Politie (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en de Gemeente Rotterdam (Rotterdam Festivals) en voor wat betreft de Veteranenontvangst met ondersteuning van het Nederlands Veteraneninstituut.