Heeft de Coronacrisis gevolgen voor de Taptoe?

Wij krijgen regelmatig vragen of de Nationale Taptoe 2020, die gepland staat voor eind september in Rotterdam Ahoy, door zal gaan. Wij zien er evenals u naar uit dat de overheid de thans noodzakelijke maatregelen over enige tijd kan laten vervallen en wij volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend.

“Op donderdag 7 mei jl. heeft minister de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer gesteld, dat over het organiseren van ( massale) evenementen met een landelijke uitstraling nog geen datum kan worden genoemd en dat dit volgens de minister eigenlijk pas weer kan als er een vaccin beschikbaar. Hoe lang dat gaat duren weet nu nog niemand. Dit raakt uiteraard ook de Nationale Taptoe en de Stichting zal zich beraden over de te nemen stappen. Over de uitkomsten hiervan en de eventuele gevolgen voor de Nationale Taptoe 2020 zullen wij u vóór 1 juni aanstaande via deze website nader informeren.

Voor dit moment willen wij onze trouwe, maar ook nieuwe bezoekers sterkte wensen bij het doorstaan van deze crisis.

En dat doen we mede namens alle commandanten, dirigenten en musici van de Nederlandse militaire orkesten met deze video, onder het motto “ Samen sterk”

Menu